Zastupitelstvo obce

Ing. Pavel Šubrt
povolání: důchodce
funkce: starosta
úsek kompetence: starosta
telefon: +420732740525

Jana Helclová
povolání: business analytik senior
funkce: místostarosta
úsek kompetence: místostarosta
telefon: +420725346169

Václav Chrz
povolání: soukromý zemědělec
funkce: zastupitel a předseda finančního výboru
úsek kompetence: předseda finančního výboru
telefon: +420604781726

Marie Somrová
povolání: důchodce
funkce: zastupitel
úsek kompetence: zastupitel

Ing. Jakub Dvořák
povolání: Strategic Buyer
funkce: zastupitel a předseda kontrolního výboru
úsek kompetence: předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor:
předseda Ing. Jakub Dvořák

Finanční výbor:
předseda Václav Chrz