Zastupitelstvo obce

Z důvodu poklesu členů zastupitelstva pod 5 došlo v souladu s § 90 zákona o obcích k omezení jeho pravomocí tím, že nemůže rozhodovat v záležitostech uvedených v § 84 odst. 2 a § 85 zákona o obcích.

Může však přijímat rozpočtová opatření a stanovit pravidla rozpočtového provizoria.

Zastupitelstvo obce v tomto případě nemů­že volit starostu ani místostarostu.

Obec bude spravovat až do nových voleb dosavadní starosta obce a místostarosta obce.

Ing. Pavel Šubrt
povolání: důchodce
funkce: dosavadní starosta
úsek kompetence: dosavadní starosta (bez mandátu zastupitele)
telefon: +420732740525

Jana Helclová
povolání: business analytik senior
funkce: zastupitel – dosavadní místostarosta
úsek kompetence: zastupitel – dosavadní místostarosta
telefon: +420725346169

Václav Chrz
povolání: důchodce
funkce: zastupitel
úsek kompetence: zastupitel

Radomír Petružálek
povolání: živnostník
funkce: zastupitel
úsek kompetence: zastupitel

Ing. Jakub Dvořák
povolání: Strategic Buyer
funkce: zastupitel
úsek kompetence: zastupitel

Kontrolní výbor:
z výše uvedených důvodů nebyl zřízen

Finanční výbor:
z výše uvedených důvodů nebyl zřízen