Zastupitelstvo obce

Ing. Pavel Šubrt
povolání: důchodce
funkce: zastupitel – starosta
úsek kompetence: zastupitel – starosta
telefon: +420732740525

Radomír Petružálek
povolání: živnostník
funkce: zastupitel – místostarosta
úsek kompetence: zastupitel – místostarosta
telefon: +420728988049

Marie Benešová
povolání: důchodce
funkce: zastupitel
úsek kompetence: zastupitel – předseda kulturního výboru

Jana Helclová
povolání: business analytik senior
funkce: zastupitel
úsek kompetence: zastupitel – předseda finančního výboru

Ing. Jakub Dvořák
povolání: nákupčí
funkce: zastupitel
úsek kompetence: zastupitel – předseda kontrolního výboru

Výbory zřízené zastupitelstvem obce:

Kontrolní výbor:
předseda kontrolního výboru: Ing. Jakub Dvořák

Finanční výbor:
předseda finančního výboru: Jana Helclová

Kulturní výbor:
předseda kulturního výboru: Marie Benešová