Historie a současnost obce

Historie

Původní hradiště zde zkoumali Matyáš rytíř Kalina z Jäthensteinu a farář Václav Krolmus, nalezli však je zbytky nádob, kosti a zvířecí zuby.
Osídlení oblasti je jistě starší, což dokládají nalezené duhovky a v roce 1996 mušlovitý statér.
Vůbec nejtěžší keltská mince ražená ve 2. – 1. století před narozením Krista na našem území.
Nicméně poprvé je obec zmiňována v roce 1318 díky jakémusi Markvartovi z Hradiště.
Hradiště se může pochlubit druhou nejstarší kronikou vedenou na území okresu Rokycany, kterou začal psát zdejší rychtář v roce 1834.

Současnost

V současné době žije v obci 46 obyvatel, i když po II. světové válce jich měla obec přes 150. V katastru je ale přes 60 rekreačních objektů – chalup a chat. Atraktivnost přírodního prostředí zvyšuje její umístění v území CHKO Křivoklátsko.