R O Z H O D N U T Í – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

R O Z H O D N U T Í – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy. Oddělení Správa CHKO Křivoklátsko: Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona žadateli se p o v o l u j e v ý j i m k a ze zákazu daného v ustan. § 26 odst. 3 písm. c) zákona, a to soutěží na jízdních kolech na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená, za účelem uspořádání hromadné sportovní akce „Dálkový pochod Rakovnická 60”,