Mikroregion Radnicko: Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob.

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: ww.radnicko.cz. Občané  mohou do těchto dokumentů nahlédnout  na Obecním úřadu Němčovice.