Oznámení o vstupu na pozemek za účelem provedení zásahu

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na Vašem pozemku parc. č. 1106, 1107, 1111/1, obec Hradiště, kat. území Hradiště nad Berounkou (dále jen „Pozemek“), které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy (dále jen „Zásah“) provozované společností ČEZ Distribuce, a. s.