Zveřejnění záměru obce Hradiště

Zveřejnění záměru obce Hradiště: V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a Usnesení ZO Hradiště č. j. H1 – 13 – 3/2023 má obec Hradiště záměr prodat pozemek st. p. č. 108 o výměře 9 m2.