Informace k vydávání voličských průkazů pro hlasování ve volbách prezidenta republiky

Informace k vydávání voličských průkazů pro hlasování ve volbách prezidenta republiky konaných ve dnech 13. a 14. ledna 2023; II. kolo 27. a 28. ledna 2023.

Voliči (státní občané České republiky), kteří nebudou moci ve volbách prezidenta republiky hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou podle místa trvalého pobytu zapsáni, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu.