OZNÁMENÍ o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Hradiště

OZNÁMENÍ o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Hradiště
(541001), pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna
2023; případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023