Protokol o zkoušce vody

Protokol o zkoušce vody z 3. 11. 2021. Zkoušená voda byla odebrána v  č. p. 36. Zkoušená voda vyhovuje Vyhlášce 252/2004 ve stanovených ukazatelích.