Záměr obce Hradiště – snížení nájmu – místní pohostinství

V souladu s § 39 odst. 1, zákona č. 128/2000 §b. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů má obec Hradiště Záměr snížit nájem na 1 Kč (jednu korunu českou)
na dobu dvou měsíců leden a únor 2021 nájemci místního pohostinství č, p. 34.