U p o z o r n ě n í !!!!!!!!! Dne 31. srpna 2020 bude částečně omezen provoz na místní komunikaci k řece Berounce (místní část Pod chvojinkou) p. č. 551/1, nájezd k parcele 264/8, rekreační objekt e. č. 20 z důvodu přítomnosti vrtné soupravy.

            Dne 31. srpna 2020 bude částečně omezen provoz na místní komunikaci k řece Berounce (místní část Pod chvojinkou) p. č. 551/1, nájezd k parcele 264/8, rekreační objekt e. č. 20 z důvodu přítomnosti vrtné soupravy.