VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ
Obecně závazná vyhláška
kterou se vydává Požární řád obce Hradiště ZDE


Obecně závazná vyhláška
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy ZDE


Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště více informací ZDE

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Místní poplatek na odpad zůstává ve výši Kč 300,-- více informací ZDE

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY:

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
ZDE

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4
Zásad územního rozoje Plzeňského kraje na udržitelnýrozvoj území
ZDE

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Plzeňský kraj ZDE


Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

více informací ZDEVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZAPRACOVÁNÍ NÁMITEK

více informací ZDE


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

více informací ZDE


V současné době dochází v některých oblastech Plzeňského kraje k prudkému nárůstu výskytu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým. Tento stav vyžaduje, aby všichni vlastníci lesů důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

Lesní ochranná služba (LOS)

Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů

Orgány státní správy lesů - kontakty

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území ZDE

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území ZDE
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Plzeňský kraj ZDE

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Program zlepšování kvality ovzduší" ZDE