ÚŘEDNÍ DESKA

ZÁPISY A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZDE

ROZPOČTY OBCE ZDE

VYHLÁŠKY OBCE a VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY ZDE

GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Hradiště - kontakt
AKTUÁLNĚ:

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ZDE

NÁVRH: Rozpočet Mikroregionu Radnicko pro rok 2019 ZDE

Schválený znak a prapor obce Hradiště ZDE

Výzva vlastníků lesa a příloha
více ZDE

Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ZDE

Vážení občané, chalupáři a chataři,
žádáme vás o úhradu platby za komunální odpad 2019

UPOZORNĚNÍ! Poplatky na odpad 2019 ZDE

Otevření dvoru na odpad ZDE

Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Hradiště č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více ZDE

Informace o lékařské pohotovostní službě Plzeňského kraje ZDE
Přehled lékařské pohotovostní služby pro Hradiště informace ZDE

Ordinační hodiny gynekologické ambulance Radnice ZDE

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR na trestnou činnost na seniorech, kterou prověřují policisté na Rokycansku ZDE
VODA V OBCI

Protokol o zkoušce v měsíci 7/2018 - částečné rozbory vody více informací ZDE

OZNÁMENÍ o kvalitě vody v obci - voda obecního vodovodu - VYHOVUJE více informací ZDE

Protokol o zkoušce v měsíci 6/2018 - částečné rozbory vody více informací ZDE

Vodovodní řád obce Hradiště ZDE

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu vodovodu obce Hradiště ZDE

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Radnicko za rok 2017 ZDE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Radnicko za rok 2017 k zobrazení ZDE

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017 - Mikroregion Radnicko k zobrazení ZDE

Střednědobý (rozpočtový) výhled Mikroregionu Radnicko na roky 2019 - 2022 k zobrazení ZDE


Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
Základní školy a Mateřské školy Mlečice, příspěvkové organizace
smlouva k seznámení ZDE

Nařízení města Rokycany o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbirožsko
Nařízení města Rokycany č.3/2016


Závěrečný účet r. 2017
první část ZDE
druhá část ZDE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2017

více informací ZDEVÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obce Hradiště v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2017 ZDE