Obecní úřad

Oficiální název: Obec Hradiště

Důvod a způsob založení: Obec Hradiště vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Adresa: Obec Hradiště, Hradiště 36, 338 08 Zbiroh

Telefon:
+420732740525 starosta Ing. Pavel Šubrt,
místostarosta Radomír Petružálek

E-mail: obec.hradiste@rokycany.cz

www: www.hradistenadberounkou.cz

ID datové schránky: xt3a5vp

IČO: 00573990

DIČ: CZ00573990

Bankovní spojení: 843073339/0800

Úřední hodiny: neurčeny (dle dohody na kontaktních telefonních číslech)