V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam.