Vyhlášení kvality vody v obecním vodovodu

Krácený kontrolní rozbor vody ze 14. 12. 2023 (voda byla odebrána 14. 12. 2023)

  • Obecní vodovodzkoušená voda NEVYHOVUJE  Vyhl. 252/2004 Sb. ve stanovených ukazatelích. Byl proveden „Následný krácený rozbor vody (vodovodní baterie v č. p. 25). (viz. Protokol o zkoušce č.  3938/2023). Celý protokol zveřejněn na www.hradistenadberounkou.cz a Úřední desce  obce Hradiště. Obecní úřad vyhlašuje vodu  z obecního vodovodu v Hradišti, okr. Rokycany jen jako užitkovou vodu. Kráceným rozborem vody byly zjištěny Escherichia coli (1 KTJ/100ml, norma 0), Koliformní bakterie (66 KTJ/100ml, norma 0) a Manganu (0,12 mg/l, mezní hodnota je 0,05mg/l). Platnost od 21. 12. 2023.