Protokoly o zkoušce vody

V souboru vodovodní řád najdete rozbor č. 374/23, kde byl zjištěn vyšší výskyt manganu a železa a v protokolu 654/23 jsou výsledky dílčího rozboru – voda vyhovuje ve stanovených ukazatelích. V souboru Pod Díly je protokol 374/23, tato voda není využívána pro zásobování obyvatel a nevyhovuje ve stanovených ukazatelích.