TELEFONNÍ ČÍSLA NA KÚPK KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

TELEFONNÍ ČÍSLA NA KÚPK KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE V SOULADU S § 16 ODST. 2
ZÁK. Č. 411/2022 SB. ZVEŘEJŇUJE TELEFONNÍ ČÍSLA, NA KTERÝCH MOHOU OPRÁVNĚNÍ VOLIČI, KTEŘÍ SE NACHÁZEJÍ V IZOLACI Z DŮVODU COVID-19, ŽÁDAT VE VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY V ROCE 2023 O HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY