Zveřejnění záměru obce Hradiště

        V souladu s § 39 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů má obec Hradiště Záměr snížit nájem na 1 Kč (jednu korunu českou) na dobu od 1. 11. 2022 do 31. 5. 2023  nájemci místního pohostinství č. p. 34.