Rozbor vody – obecní vodovod a studna u č. p. 5

OZNÁMENÍ

Obecní úřad v Hradišti na základě protokolů (voda byla odebrána 17. 05. 2022) o zkoušce vody oznamuje:

  • Obecní vodovodzkoušená voda vyhovuje  Vyhl. 252/2004 Sb. ve stanovených ukazatelích. Byl proveden KRÁCENÝ ROZBOR VODY. Protokol 1338/22 z 31. 5. 2022.
  • Studna u č. p. 5 zkoušená voda nevyhovuje Vyhl. 252/2004 Sb. ve vyznačených ukazatelích.  Obecní úřad vyhlašuje vodu  u č. p. 5 v Hradišti, okr. Rokycany jen jako užitkovou vodu (Pouze NA MYTÍ). Ve vodě ze studny byla zjištěna vyšší hodnota Escherichia  coli, Koliformní bakterie Dusičnanu, Vápníku  a Hořčíku (tvrdost) než dovoluje norma. (viz. Protokol o zkoušce č.  1339/22 z 31. 5. 2022).

Platnost od 1. 6. 2022

                        Kontrolu kvality vody provedla Zkušební laboratoř Sekolab, s. r. o.

  1. června 2022                                                              starosta obce: Pavel Šubrt v. r.