Oznámení ČSÚ o sčítání lidu, domů a bytů.

Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice. Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů