Návrh „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje.“

Vážení na webových stránkách Plzeňského kraje je zveřejněn Návrh – Koncepce
rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje.
Materiál si můžete stáhnou na uvedeném odkazu: Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)
(https://www.plzensky-kraj.cz/koncepce-rozvoje-regionalni-silnicni-a-zeleznicni-1).
Náměty ke Koncepci můžete zasílat poštou na adresu KÚ PK, Škroupova 18, Plzeň nebo
e-mailem na: peter.grohol@plzensky-kraj.cz do 29. 1. 2021.