Zápis a usnesení z 8. zasedání ZO (2020)

Zastupitelstvo obce Hradiště odsouhlasilo „Rozpočet na rok 2021 – výdaje a příjmy“ a „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2026.“ Rozpočet byl navržen jako schodkový s vyššími výdaji 1 221 000 Kč než příjmy 811 700 Kč. Výdaje budou vyrovnány ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a převodem finančních prostředků z účtu ČNB.