Uzavření dvora OÚ

Upozornění na uzamčení dvora za obecním  úřadem (dále jen OÚ). Dnem 1.1.2021 je uzamčen dvůr pro ukládání směsného komunálního odpadu – velkokapacitní kontejner (směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění) a kovů.