Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek pro rok 2020 se stanovuje na výši Kč 450,– Kč (děti do 16 let – 225,– Kč)